сряда, 11 юли 2007 г.

ЗАЩО КАРЛОВСКИТЕ СТАРЕЙШИНИ ОТХВЪРЛИХА ИСКАНЕТО ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Ново писмо от Карлово


До Група Гео

Уважаеми колеги,
давам Ви допълнителни пояснения относно предприетите действия предприетите от карловци действия срещу доставяне на софийските отпадъци на депото в гр. Карлово.
Във връзка с направеното през месец октомври 2006 година предложение от Сергей Станишев, само в гр. Карлово за три дни бяха събрани повече от 10 000 подписа
против приемане на софийските отпадъци в гр. Карлово.
Този граждански протест даде основание на 11 общински съветници да поискаме Общински съвет Карлово да вземе решение за произвеждане на местен референдум с въпрос: да се приеме ли на депото в гр. Карлово исканото количество софийски отпадъци.
Точката бе включена в дневния ред на 17.10.2006 година като точка първа. За съжаления на общинските съветници, предварително ангажирани с гласуване на решение за приемане на софийските отпадъци бе вменено отрицателно отношение към този изключително важен въпрос- какво мисли обществеността в общината по направеното предложение. За нас бе ясно, че обществеността възприема крайно отрицателно подобно предложение. Именно и поради това нашето предложение за местен референдум бе отхвърлено- то щеше да обезсмисли сценария, който впоследствие се разигра.
Основен мотив на противниците на местния референдум бе, че ситуацията е кризисна и няма време.
Осемте месеца, през които Столична община не почувства необходимост да се възползва от това решение опровергаха тази теза.
От октомври 2006 година бяха предприемани следните действия: протестни действия на депото на Община Карлово, протестни писма до Премиера Сергей Станишев и кмета на Столична община Бойко Борисов, писма до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, Открити писма до Кмета на Столична община.


Всички тези действия предхождаха фактическото начало на доставянето на столичните отпадъци.
Но на 21.05.2007 година стана ясно, че същите са потънали в небитието и не са предизвикали ничия реакция.
След заседанието на Общински съвет Карлово, на което се поиска спиране на по-нататъшното доставяне на софийските отпадъци, поради достигане на заложените в решението обеми- 40 000 куб.м. и отказа на Общински съвет Карлово да стори това, сме поискали незабавни проверки от- Министър председателя Сергей Станишев, Министъра на околната среда и водите- Джевдет Чакъров.
Сезирали сме Главния прокурор за допуснати нарушения както от местната, така и от органите на централната власт, при осъществяване на действията по управление на отпадъците на територията на Община Карлово.

Всички наши действия стават непосредствено достояние на гражданите на общината, чрез емисиите на местния телевизионен канал.
По темата наши представители са участвали в предавания на национални кабелни телевизии
- Европа, Евроком, Скат.
Независимо от трудностите усилията за предотвратяване на действията свързани с нарушаване на правата на гражданите по отношение на околната среда ще продължат.

Няма коментари: