сряда, 11 юли 2007 г.

КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКА В КАРЛОВО, ГРАДА НА ЛЕВСКИ

Още за карловската афера на софийския боклук


До група Гео

Във връзка със запитването по отношение на издаваните административни актове, свързани с доставяне на столичните отпадъци в депото в Карлово :

Първо е Решение 908/17.10.2006 година на ОбС Карлово. Решението е законно. Внесено е предложение за решение от кмета на общината, съобразно изискванията на ЗМСМА и Правилника за работа на ОбС. Решението е взето с нужните гласове.

Сключен е договор между Столична община и Община Карлово. Договорът не е административен акт. Същия подлежи на изпълнение или разваляне поради неизпълнение по предвидения в закона ред.

За извършване на дейности по управление на отпадъците са издадени всички необходими разрешителни от Министерство на околната среда и водите. /Не бива да се пренебрегва факта, че фирмата "Еконекст" ООД - оператор на депото е с управител /собственик/ Седат Малкоч- гражданин на Република Турция- това обяснява снабдяването им с нужните разрешителни.

Всички институции- държавни и общински са ангажирани с изпълнението на това решение. Това прави борбата ни твърде неуспешна.

Същевременно обаче, с оглед на предстоящите местни избори става ясно, че боклука на София влече негативи за кандидатите, свързани с политическите сили, имащи заслуги за доставянето му- БСП, СДС, ДПС.

По тези причини в Карлово се носи слух- БСП ще спре доставянето на столичните отпадъци до произвеждане на местните избори.

Това за сетен пък доказва, че политика се прави и от "боклуци".

ПОЗДРАВИ:

КЛУБ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО КАРЛОВО

Няма коментари: