неделя, 29 юли 2007 г.

МК "КРЕМИКОВЦИ" - ПЛАЩАМЕ СИ ЗА ДА БЪДЕМ ТРОВЕНИ БАВНО

Съобщение за медиите 29-07-2007

Кремиковски "прах в очите на софиянци" - този път е от управляващите

Група ГЕО ще стигне до Европейската комисия, но след като премине всички инстанции на българския съд

На 09-07-2007 г. Национално движение «Екогласност» отправи заявление по Закона за достъп до обществената информация до Министъра на околната среда и водите, с искане на достъп до документите по второто Заявление на «Кремиковци»АД за издаване на Комплексно разрешително, след като по първото заявление имаше отказ на издаване от МОСВ през м.април.

След законовия 14-дневен срок, мълчаливият отказ на министъра бе обжалван във Върховния административен съд(ВАС) с вх. 9025/26-07-2007 г. и в МОСВ с вх. 48-00-480/26-07-2007 г.

Чак след подаване в законоустановения срок на жалбата в съда, в същия ден от МОСВ се сещат и отговарят на НД”Екогласност” с писмо № ЗДОИ-1613/26-07-2007 г., подписано от Чавдар Георгиев – зам.-министър, че «Министерството не изготвя становища по заявленията за издаване на комплексни разрешителни».

В същия ден 26-07-2007 г., обаче същият зам.-министър заявява в Народното събрание пред Комисията по околна среда: «Екоминистерството е върнало на комбината заявлението за комплексно разрешително с 10 страници указания. Имат пропуски по всички компоненти - въздух, води и почви и несъответствия с изискванията на закона».

Кога се казва истината от МОСВ, ще решава съдът! И защо се крие истината от гражданите.

Жалко е, че на това заседание председателят на парламентарната комисия по околна среда Георги Божинов се е погрижил единствено за «жизнеспособността» на предприятието на члена на «общото политическо семейство»(по израза на Сергей Станишев!) Александър Томов, вместо да погледне гаснещата жизнеспособност на населението от близките около Кремиковци села и квартали, и увреждането на здравето на гражданите от 2-милионна София.

Учудва ни факта, че за всички досегашни заседания на еко-комисията бе пускана по информационната мрежа БЛУЛИНК покана до всички екологични организации за участие в заседанията, докато сега е била поканена само една новосформирана Зелена партия, от обръча на управляващите от същото политическо семейство - недоволства Петър Пенчев – зам.-председател на гражданската екологична организация НД«Екогласност». И добавя: Като граждани, обединени в Група ГЕО(Група Граждански Екологични Организации), смятаме, че се намираме в правова държава и 11 организации заедно водим дело във ВАС срещу нарушаването на Закона от «Кремиковци». За най-голямо съжаление тричленният състав на ВАС отказа да разгледа по същество искането ни да се санкционира МОСВ и сега чакаме решението на Петчленен състав, след което ще отнесем въпроса до Европейската комисия. Учудва ни и факта, че съдът мълчи и не иска да се произнесе по нашето искане за обявяване като противозаконно решението на Министерския съвет от 13-09-2006 г., когато е дадена тайна отсрочка до 2012 г. за привеждане към еко-нормите на този най-голям замърсител на цялото Софийско поле, въпреки че крайният срок по Закона за опазване на околната среда е 30-10-2007 г.

И докато гражданите от Група ГЕО гледат с очакване към Съда с всичките му инстанции и чак след това ще се обърнат към ЕК в Брюксел, то един Гражданин е отразен във всички медии, че е отправил сега писмо до ... ЕК, без изобщо да е минал през българския съд, както е прието навсякъде по белите държави. Ние не знаем на медиите ли да се сърдим, или на ... парите за партийна пропаганда. Но знаем, че нямаме общински апартаменти за даряване(като замяна на «кон за кокошка»), както е в случая на журналистката Кристина Кръстева! И знаем как през миналата есен Кметът Бойко Борисов пое нашата подадена жалба в съда против Кремиковци, като заяви пред всички медии за поръчана от него експертиза и обеща след нея да се справи с проблема. Защо сега Кметът го няма, а има само Гражданин с гражданска жалба в Брюксел? - пита отново Петър Пенчев и допълва:Явно гражданите са сами в маратона, без управляващите.

Накрая от Група ГЕО декларират, че цитираното в гражданската жалба до ЕК на Бойко Борисов 5-6 кратно превишение на нормите по замърсяване от Кремиковци не е вярно - то е 10-30 пъти, според документите на компетентните органи МОСВ и Главна инспекция по труда.

За повече информация: Петър Пенчев - 0887525032

Прочети от Агенция Фокус!

1 коментар:

Кирил каза...

Здравейте, предлагам да се направи онлайн петиция искаща от парламента да бъде наложен мораториум върху "Кремиковци", докато не бъдат изпълнени екологичните изисквания. Иначе, би било хубаво ако се направи някаква кампания по въпроса със събъране на подписи в центъра или може би някакъв протест, но не знам, кой би се наел да го организира.