понеделник, 30 юли 2007 г.

АГЕНТ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ НЯМА МОРАЛНОТО ПРАВО ДА СТОИ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Секция Монтана

Изх. 01-06/ 06-01-2007
ОТКРИТО ПИСМО
До г-н Жозе Барозо
Председател на Европейската комисия
Брюксел

Относно:
България – За отказ на Президента от заеманата длъжност, поради сътрудничество на комунистическите тайни служби

Уважаеми господин Барозо,

Обръщаме се към Вас с молба за намеса по един морален въпрос, отнасящ се за честното управление на най-високо ниво в България, като пълноправен член на Европейския съюз от 01.01.2007 г.

Днес световните медии съобщават за една победа на човешкия морал в друга страна от ЕС – Полша. Полският архиепископ на Варшава се оттегли заради сътрудничество на комунистическите тайни служби, въпреки неговото категорично отричане на истината, само един час преди да поеме поста. За този отказ на вече ръкоположения в длъжност Монсеньор Виелгус, допринесе поръката от Рим на Папа Бенедикт XVI. Тази победа на моралните ценности е още по-висока, при съобщението на Агенция Ройтерс, че няма налични доказателства за причинена вреда някому от действията на този агент.

Аналогичен е случая в България с българския президент Георги Първанов. Разликата е само в това, че вече г-н Първанов не отрича своето сътрудничество на комунистическите тайни служби, за което си призна през 2006 г. пред дипломатически представители в София.

Предлагаме Вие да препоръчате на г-н Георги Първанов да последва примера на Монс. Станислав Виелгус, като се оттегли от заемания пост и да се откаже от насрочената за 19.01.2007 г. клетва пред Конституцията и Библията в Народното събрание, както и от встъпването във втория си мандат на 22.01.2007 г.

Това морално поведение би било достоен принос на България, последна от държавите в Нова Европа относно достойното пълно разобличаване и извинение за пораженията, нанесени на много свободни и честни българи от тоталитарния режим през близкото минало.

С уважение,

Зам.-председател на Национално движение „Екогласност” и председател на секция Монтана:
Петър Пенчев

--------------------------------------------------------------------------------


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност"
Дирекция С: Гражданско правосъдие, основни права и гражданство
Директор

Брюксел, 0 5 МАRS 2007
DG JLS-СЗ/АG/vе/(2007) D1229

Г-н Петър Пенчев
е-mail: р_p_trojanski@yahoo.com

Уважаеми г-н Пенчев,
Благодаря Ви за писмото Ви, адресирано до г-н Барозу, председател на Европейската комисия, получено на11 януари 2007 г., в което призовавате за намесата на Комисията с цел да убеди президента на България да се оттегли от поста си.
Бих искал да насоча вниманието Ви към факта, че Комисията разполага с точно определени компетенции по Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. По силата на тези документи на Комисията не са дадени никакви правомощия, с които да се разрешава да предприема действия в насоката, в която Вие бихте искали.
С уважение,
F. FONSECA MORILLO

Соmmission еurорееnnе, В-1049 Вгruхllеs - Веlgique. Теlерhоnе: (+32-2) ............
Burеаu: LX46.01/119. Тelephone: ......................................................................

Няма коментари: